شیر فشاری مواد شوینده مایع


شیر فشاری مواد شوینده مایع


شیر فشاری مواد شوینده مایع
       
          ویژگی های شیر فشاری صابون مایع تمیز 
         طراحی و تولید این شیر توسط شرکت تمیز گستر اندیشان می باشد و ویژه مواد شوینده طراحی شده است 
        جنس آن از برنج استروژن می باشد و روکش آن آبکاری نیکل کروم است.
        به دلیل اینکه مواد شوینده با فلز آهن واکنش شیمیایی دارند موجب زنگ زدگی فلز و 
        آلوده شدن مواد شوینده می شوند ازاین رو از فلزبرنج برای ساخت شیراستفاده شده و
        جهت ارتقاع کیفیت شیر از فنر استیل نگیر استفاده شده تا موجب پوسیدگی و شکستگی
        فنر نشود در انتهای شیر از بست و پیچ استیل استفاه شده تا در زمان شستشو و رطوبت
        از زنگ زدگی و ایجاد زنگابه روی دیوار جلو گیری شود وعلاوه بر مهار کرنشیر بر
        روی دیوار امکان سرقت را تا حد زیادی کاهش می دهد.